mandag 2. mai 2011

Skoleleder på nett

Rundt 2,5 millioner nordmenn bruker Facebook. Over 600 millioner mennesker bruker Facebook på verdensbasis (Kilde: Facebook advertising jan. 2011).”

Dette nettsamfunnet kan godt illustrere menneskets tilstedeværelse på nett. For meg blir det ikke et spørsmål om jeg som skoleleder skal ta ibruk internettets (her bloggens) muligheter, men hvordan. En opplever utrolige muligheter men støter også på flere utfordringer.

Å være deltakende på nettet handler om å delta I det offentlige rom. Potensielle lesere av min blogg kan altså være foreldre, elever, ansatte men også politikere, skoleforskere ,mediefolk og øvrig byråkrati. Hvis det er slik at alle disse er potensielle mottakere/lesere av mine tanker på bloggen, kreves det vel en ekstra runde med "språkvask" på budskapet før en trykker publiseringsknappen. Jeg syns iden sammenheng at Trondheim kommunes retningslinjer for ansattes bruk av nettkommunikasjon gir noen stikkord om veivalg.

Jeg ønsker å hevde at å være tydelig for hvem en skriver er viktig for å treffe med budskapet. Slik er det vel med all kommunikasjon. Min målgruppe er alle som er engasjert i skoleutviklings-spørsmål, selv om alle er potensielle lesere av bloggen. Så min erfaring i denne sammenhengen er at det å definere ei lesergruppe gjør det lettere å blogge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar